Успешно гостување на Могила!

Со започнување на втората сезона од извидничката лига, исто така започнаа новите подвизи на Извидничкиот Одред Мирко Милески. Како прв предизвик со кој се соочи беше предизвикот во Прилеп на ден 1.4.2018 година со еднодневниот повик на темата „Урбана Ориентација“ организиран од страна на И.О. Феникс – Прилеп.